Wspólnota Bractwa Szkaplerza Świętego

 

Wspólnota Bractwa Szkaplerza Świętego jest najmłodszą Grupą działająca w Parafii. 

Do zawiązania naszej wspólnoty parafialnej przygotowywaliśmy się poprzez uczestnictwo

w  katechezie o szkaplerzu karmelitańskim prowadzonej przez ks. Radosława Adamiaka – opiekuna duchowego Bractwa. W tym spotkaniu  formacyjnym wzięło udział bardzo wielu parafian, którzy podjęli decyzję o przyjęciu Szkaplerza i utworzeniu wspólnoty Bractwa Szkaplerza Świętego Matki Bożej z Góry Karmel. 13 października tego roku na Mszy św. Fatimskiej przyjęliśmy Szkaplerz z rąk księdza opiekuna. Wspólnota Bractwa w naszej Parafii liczy około 70 osób.

 

Członkowie Bractwa Szkaplerza Świętego żyją w świecie zgodnie z duchem Zakonu Karmelitańskiego. Przyjmują szkaplerz na znak głębokiej więzi z Matką Bożą, która objawiła się generałowi karmelitów św. Szymonowi Stockowi (ok. 1175-1265)              i obiecała szczególną opiekę w życiu doczesnym i po śmierci tym, którzy go będą nosić. Członkowie bractwa są zobowiązani prowadzić chrześcijańskie życie, codziennie odmawiać wyznaczoną w dniu przyjęcia modlitwę maryjną, wzorować się na życiu Najświętszej Maryi Panny i naśladować jej cnoty oraz szerzyć cześć Szkaplerza św. jako znaku łaski Matki Bożej dla całej ludzkości.

Szkaplerz Maryi jest nazywany Płaszczem Opieki, który może okryć każdego człowieka. Osoby należące do Bractwa noszą z pobożności Szkaplerz Św. - szatę złożoną z dwóch płatków sukna ( lub medalik szkaplerza ) według swojej możliwości. Jeżeli serce człowieka jest otwarte na Boże działanie i żyje on według Bożych przykazań, to niewątpliwie przez Szkaplerz św. i ufność Matce Bożej zapewni sobie wielkie źródło łask.

Do Bractwa mogą należeć  osoby, które otrzymały bierzmowanie, noszą szkaplerz poświęcony i nałożony przez kapłana zgodnie z obrzędem zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską. Każdy kandydat do Bractwa składa deklarację, otrzymuje legitymacje i zostaje wpisany do Księgi Bractwa

Uznając szkaplerz znakiem Maryi Kościół święty, związał go z dwoma łaskami, tak zwanymi przywilejami szkaplerznymi: pierwsza - szkaplerz gwarantuje szczególną opiekę Najświętszej Maryi Panny w trudnych sytuacjach i niebezpieczeństwach doczesnego życia; druga - w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć i zachowanie od wiecznego potępienia”.

Szkaplerz święty, obok Różańca, stał się jednym z podstawowych nabożeństw maryjnych.

 

Obecnie nabożeństwo szkaplerzne znane jest nie tylko na starym kontynencie, ale i na całym świecie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Ojciec Święty Jan Paweł II od lat wczesnego dzieciństwa nosił święty szkaplerz.

Sama Matka Boża, kończąc swe objawienia w Lourdes i Fatimie, ukazała się jako szkaplerzna, wyrażając wolę, aby wszyscy nosili szkaplerz. Siostra Łucja głosi, że „różaniec i szkaplerz są nierozdzielne”. Również późniejsze i aktualne objawienia zawierają to orędzie.

Niech powiedzenie ”Szkaplerz noś i na różańcu proś" będzie dla nas zawsze aktualne!

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panem Eugeniuszem Puchałą.

 

Szczęść Boże!

Bractwo Świętego Szkaplerza

przy Parafii Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela

w Łaziskach Średnich