Małżeństwo

Ustalenie terminu

 

Termin zawarcia małżeństwa można ustalać indywidualnie w kancelarii parafialnej.

 

Nauki przedślubne

Narzeczeni zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych. Nauki te  odbywają się w Parafii M.B. Królowej Różańca Św. w Łaziskach Górnych. Nie ma wcześniejszych zapisów, wystarczy przyjść w wyznaczonym terminie.

Narzeczeni mogą również skorzystać z nauk organizowanych poza miejscem swojego zamieszkania, w zupełnie innym mieście. Nauki mogą mieć charakter spotkań cotygodniowych lub weekendowych. Coraz częściej można się spotkać także z naukami przedmałżeńskimi „skróconymi”, które trwają przez 3-4 dni i w tym czasie ich uczestnicy realizują materiał całego kursu.

Katechumenat przedmałżeński

 

Jeśli któreś z narzeczonych nie uczęszczało na katechezę w szkole ponadgimnazjalnej, zobowiązane jest do uczestnictwa w tzw. katechumenacie przedmałżeńskim.

Protokół przedmałżeński

Na 3 miesiące przed ustaloną datą ślubu narzeczeni zgłaszają się do kancelarii, aby spisać protokół. Potrzebne są następujące dokumenty:

- dowody osobiste dla potwierdzenia tożsamości

- aktualne świadectwa chrztu (nie starsze niż sprzed 3 miesięcy)

- świadectwa ukończenia katechizacji w szkole ponadgimnazjalnej (lub świadectwo ukończenia katechumenatu przedmałżeńskiego)

- dokumenty z USC (jeśli ślub ma mieć skutki cywilne czyli tzw. ślub konkordatowy – stosowne zaświadczenia; jeśli ślub cywilny miał już miejsce – akt małżeństwa)

 

Muzyka podczas ceremonii ślubnej

W parafii obowiązuje bezwględnie przestrzeganie wytycznych księdza Arcibiskupa Wiktora Skworca w kwestii oprawy muzycznej uroczystości. Przy planowaniu oprawy należy dobierać repertuar tylko i wyłącznie przeznaczony do wykonywania w czasie liturgi. W razie jakichkolwiek wątpliwości pomocą służą orgniści, kapłani a za ich pośrednictwem również Komisja Muzyki Liturgicznej Archidiecezji Katowickiej. Parafia zastrzega sobie możliwość zakwestionowania repertuaru wykonywanego przez osoby zaproszone do oprawy muzycznej uroczystości w przypadkach niezgodności z duchem liturgii.

 

Pobierz
Szczegółowe informacje