Dzieci Maryi 


O WSPÓLNOCIE

 

Stowarzyszenie Dzieci Maryi obejmuje młode dziewczęta i chłopców, którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Powstało ono pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Laboure w 1830r, w kaplicy Sióstr Miłosierdzia w Paryżu. Zostało zatwierdzone przez papieża Piusa IX dnia 20 czerwca 1847 roku. Jest ono zarejestrowane w Papieskiej Radzie Świeckich.

 

OBOWIĄZKI DZIECKA MARYI

 

  1. Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej.
  2. Bierze czynny udział w Eucharystii.
  3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.
  4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
  5. Pogłębia swoją wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.
  6. Kocha swoja parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.
  7. Dba o religijną atmosferę w domu.
  8. Jest wzorem ucznia.
  9. Śpieszy bliźnim z pomocą.
  10. Jest apostołem wśród otoczenia.

 

SPOTKANIA

 

Spotykamy się w każdą sobotę o godzinie 10.00. Najpierw mamy spotkanie ogólne, podczas którego poznajemy życiorysy świętych, historię sanktuariów maryjnych, omawiamy obowiązki Dziecka Maryi, według których staramy się żyć, omawiamy wezwania Litanii Loretańskiej, dary Ducha Świętego, uczymy się pięknych piosenek.

Po spotkaniu ogólnym rozchodzimy się do małych grup.

Mamy też spotkania specjalne takie jak:

 

spotkanie opłatkowe na Boże Narodzenie,

spotkanie z jajem na Święta Wielkanocne,

ogniska.

 

Wspólnie wyjeżdżamy na wycieczki rowerowe, uczestniczymy w dniach wspólnoty w katedrze w Katowicach, przygotowujemy nabożeństwa drogi krzyżowej, nabożeńśtwa różańcowe... Służymy także przy sztandarku Dzieci Maryi podczas uroczystych Mszy Świętych, w październiku na nabożeńśtwach różańcowych, w maju na nabożeństwach majowych.

ŚWIĘTO

 

Naszym najważniejszym i najbardziej uroczystym dniem jest 8 grudnia. Tego dnia podczas Mszy św. odnawiamy nasze przyrzeczenia Bogu i Matce Najświętszej, która jest naszą patronką. Wtedy też zostają włączone do naszego grona nowe dziewczęta.