Chór parafialny

 

„Gdzie słyszysz śpiew,

tam śmiało wstąp,
tam dobre serca mają.
Bo ludzie źli, ach wierzaj mi,
ci nigdy nie śpiewają”

 

Johan Wolfgang Goethe

 

 

W parafii, w chwili obecnej, działa jedna sekcja chóru, skupiająca ludzi, dla których śpiew na chwałę Boga jest pasją, radością pośród codziennych trosk i przede wszystkim sposobem czynnego zaangażowania w życie wspólnoty parafialnej.

 

 

Zaproszenie do Chóru Moniuszko