Historia parafii

 

Parafia w Łaziskach Średnich to parafia pod wezwaniem Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela. Łaziszczanie czczą tego świętego od 1800 roku, w którym to, po licznych klęskach żywiołowych obrali go za swego patrona. W 1925 roku naczelnik gminy, Jan Szuster utworzył Komitet Budowy Kościoła, po czym jemu i Karolowi Greczemu powierzono kierownictwo nad jego budową. W 1926 roku, wybudowano tymczasowy, drewniany kościół na podmurówce. Pięć lat później, utworzono w Łaziskach Średnich samodzielną parafię. Z powodu rosnącej liczby wiernych, w 1936 roku kupiono ziemię od Józefa Sikory i spadkobierców rodziny Paździor, w celu budowy nowego kościoła. Zaprojektował go architekt z Katowic - Gambiec. Kamień węgielny pod budowę świątyni został poświęcony 5 września 1937 przez ks. Wilhelma Kasperlika. W 1939 roku ukończono budowę kościoła. Podczas kampanii wrześniowej, w wyniku uderzenia pocisku, zniszczona została jego fasada, dach, sufity, mury wewnętrzne i ołtarze. Odbudowano go i został poświęcony przez ks. J. Głowińskiego 25 grudnia 1940.

Świątynia ma styl funkcjonalistyczny, jest murowana z cegły, z krokwiowo- płatwiową konstrukcją dachu i żelbetową konstrukcją prezbiterium, przedsionków i piwnic. Po 10 latach został poświęcony nowy ołtarz, który przedstawiał Boga Ojca, Ducha Świętego i chrzest Pana Jezusa w Jordanie, a także nauczanie ludzi przez św. Jana i jego ścięcie.

Rzeźby ołtarzowe wykonali Franciszek Baranowski i Jan Feluwof z Bydgoszczy. W kościele znajdują się również obrazy wykonane przez Łaziskiego malarza Goldę. W 1954 roku poświęcono 5 dzwonów: Matkę Bożą Częstochowską, Ścięcie św. Jana Chrzciciela, św. Antoniego Padewskiego, św. Stanisława Kostkę i św. Barbarę. W latach 1986-1987 Owen z Bytomia namalował nowy obraz do ołtarza głównego-”Chrzest Chrystusa”. W 2006 roku powróciły na ołtarz odnowione przez J. Bojdoła płaskorzeźby, które wykonali F. Baranowski i J. Feluwof, a firma G. i J. Botor wykonała nowy, granitowy ołtarz, poświęcony 16 czerwca 2006 przez bpa G. Bernackiego. Na terenie parafii znajduje się cmentarz na którym są dwie kaplice. Nowsza, Kaplica Zmartwychwstania Pańskiego została wykonana przez architekta Ryszarda Mendroka z Tychów, a w 1998 roku poświęcona przez abp. Damiana Zimonia. W 1991 roku został poświęcony Dom Pomocy Charytatywnej im. św. Brata Alberta. Znajdowała się w nim ochronka dla dzieci, do 2004 roku mieszkanie sióstr Albertynek i księgarnia „Albertinum”. Od 2005 roku prowadziła tam swoją działalność Kuchnia Brata Alberta. W pobliżu kościoła jest też probostwo połączone z domem katechetycznym, w którym mają swoje spotkania: Dzieci Maryi, Oaza młodzieżowa, Franciszkański Zakon Świeckich, Chór Parafialny, Oaza Rodzin, Apostolstwo Dobrej Śmierci, Schola i Caritas.

Na granicy Łazisk Średnich z Łaziskami Dolnymi znajduję się, wybudowana w 1819 roku kapliczka św. Jana. Co roku, w przededniu uroczystości św. Jana odprawiana jest tam msza św. na której spotykają się parafianie Łazisk Średnich i Dolnych.


 

Proboszczowie


  • ks. Wojciech Szołtysik (1926-1935)
  • ks. Jan Głowiński (1935-1967)
  • ks. Emanuel Piwoń (1967-1971)
  • ks. Bernard Starosta (1971-2000)

  • ks. Adam Michalski (2000-nadal)