Parafialny Zespół Caritas 

Do podstawowych zadań Kościoła obok nauczania Ewangelii, uświęcania i budowania wspólnoty należy działalność charytatywna. Uczennice i uczniowie Chrystusa mają bowiem świadomość obowiązku wspomagania osób w potrzebie oraz cierpiących.

Każda diecezja jest częścią Kościoła powszechnego. Do ważnych jej struktur należy Caritas diecezjalna. Koordynuje ona działalność charytatywną oraz prowadzi różnego rodzaju placówki pomocy.

Są to między innymi: domy stałego i dziennego pobytu dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Osobom niepełnosprawnym oferuje się specjalistyczne wsparcie w ośrodkach rehabilitacyjnych, w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach pomocy, a także zakładach aktywizacji zawodowej. Caritas prowadzi również domy samotnej matki, domy dla ofiar przemocy oraz świetlice dla dzieci. W ramach działalności Caritas są prowadzone placówki medyczne umożliwiające troskę o chorych, niepełnosprawnych i starszych w ich domach. Dla chorych tworzy się też gabinety rehabilitacyjne, poradnie, apteki oraz hospicja. Z myślą o ludziach znajdujących się w skrajnym ubóstwie powstają schroniska, kuchnie i łaźnie. W wielu diecezjach Caritas prowadzi ośrodki wypoczynkowe, szkoleniowe i rekolekcyjne. Podczas wakacji Caritas organizuje kolonie, obozy charytatywne, turnusy rehabilitacyjne dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Są też organizowane kolonie dla dzieci polskich zza granicy.

Na szczeblu ogólnopolskim posługę wobec potrzebujących pełni Caritas Polska, która jest duszpasterską instytucją charytatywną Episkopatu Polski. Koordynuje ona ogólnopolskie akcje i zbiórki charytatywne, organizowane okazjonalnie - z powodu kataklizmów - lub systematycznie, jak chociażby Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom i Jałmużna Wielkopostna. Caritas Polska organizuje także pomoc międzynarodową, czego przykładem było ostatnio wsparcie ofiar tsunami w Azji czy też głodujących dzieci w Afryce.

Ideę działalności charytatywnej i jej chrześcijańskie uzasadnienie Caritas Polska propaguje podczas Tygodni Miłosierdzia, organizowanych tradycyjnie na początku października. Czyni to w czasie szkoleń, konferencji i sympozjów, a także za pośrednictwem wydawnictw, czasopism i publikacji. Dobrze rozwija się ekumeniczna współpraca Caritas z jej bratnimi organizacjami w Kościele Prawosławnym i w Kościele Ewangelicko-Augsburskim.


Fragment 333. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski

Komunikat z okazji 15-lecia wznowienia działalności CaritasDziałalność charytatywna w naszej parafii:


Opiekunem Caritas w dekanacie Łaziska jest ks. Proboszcz Adam Michalski. Zespół Caritas w naszym dekanacie liczy 51 osób:


Parafia Matki Bożej Różańca Świętego w Łaziskach Górnych: 15 osób

Parafia Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich: 11 osób

Parafia Św. Maksymiliana Kolbe w Gardawicach: 11 osób

Parafia Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Łaziskach Dolnych: 4 osoby

Parafia Św. Antoniego z Padwy w Zgoniu: 7 osób

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Gostyni: 3 osobyAkcje Caritas prowadzone w naszej parafii:


Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

Coroczna ogólnopolska akcja charytatywna organizowana przez katolicką Caritas, ewangelicką Diakonię i prawosławną Eleos. Zbiera pieniądze na rzecz dzieci m.in. poprzez rozprowadzanie wigilijnych świec. Dochód z akcji przeznaczony jest m.in. na wyrównywanie szans edukacyjnych najuboższych uczniów w Polsce.

 

Kilogram dla bliźniego

Caritas naszej parafii prowadzi zbiórkę podstawowych produktów żywnościowych pod hasłem „Kilogram dla bliźniego”. Dary można składać w kościele do kosza ustawionego w bocznym ołtarzu podczas Tygodnia Miłosierdzia.

 

Przekaż 1% podatku

Od 1 stycznia 2008 roku istnieje możliwość przekazania 1% swojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Aby wspomóc organizację w formularzu podatkowym PIT w rubryce, gdzie podaje się nazwę organizacji OPP należy zawrzeć następującą informację:

Caritas Archidiecezji Katowickiej

KRS 0000221725

Przekazane pieniądze przeznaczone są na wsparcie placówek prowadzonych przez Caritas Archidiecezji Katowickiej. Są wśród nich:

Domy Pomocy Społecznej

Środowiskowe Domy Samopomocy

Warsztaty Terapii Zajęciowej

Świetlice Socjoterapeutyczne dla dzieci

Jadłodajnie i noclegownie

Hospicja 
Caritas Archidiecezji Katowickiej 


Adres:

 ul. Biskupa Czesława Domina 1 
 40-042 Katowice

Telefon:

 +48 32 251 67 22

Fax:

 +48 32 251 67 22

E-mail:

 katowice@caritas.pl

Strona WWW:

 www.katowice.caritas.pl

REGON:

 006217516

NIP:

 9542153986

KRS:

 0000221725

Dyrektor:

 ks. Krzysztof Bąk

Zastępca:

 Dariusz Latos

Konto bankowe PLN:

 90 1560 1111 0000 9070 0011 6398