Czytania na każdy dzień

 

Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”

 

św. Hieronim

 

 

 

 

 

„Pismo Święte jest narzędziem, poprzez które każdego dnia Bóg mówi do wierzących. Staje się ono w ten sposób źródłem i punktem odniesienia całego życia chrześcijańskiego dla wszystkich - w każdej sytuacji. Św. Hieronim był całkowicie oddany medytacji nad Pismem św., które objawia tajemnicę Boga, wskazuje właściwe drogi życia i świętości i prowadzi do zbawienia. Niech jego przykład zachęca nas do częstego obcowania ze Słowem Bożym”.

 

Papież Benedykt XVI

 

Zapraszamy do Liturgii Słowa każdego dnia.

 

Czytania na każdy dzień