Czciciele Miłosierdzia Bożego

 

Istnienie Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego związane jest z obietnicami jakie Pan Jezus przekazał przez siostrę Faustynę, „Błogosławić będę szczególnie okolicy tej, gdzie klasztor ten będzie” . Owocem tej obietnicy jest powstanie Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosiernego i Wspólnoty Czcicieli Miłosierdzia Bożego.

Ufność w Miłosierdzie Boże jest najważniejszym czynnikiem wychwalania Miłosierdzia. Ten, kto powołany został do głoszenia pięknej prawdy o Bożym Miłosierdziu, zawsze powinien starać się o to, by Światło Boże, którym Go Bóg opromienia nie stało się ciemnością, ale rozświetlało dusze ludzkie ukazując drogę do zdrojów miłosierdzia. Postawa czciciela Bożego miłosierdzia wymaga, aby każdy kto   w Bogu odkryje największy swój skarb, w Jego Niezgłębionym Miłosierdziu zanurzył całą swoją duszę. Zaś ten, który tego skarbu jeszcze nie odkrył – z ich pomocą rozpoznał, poczuł i umiłował działanie Miłosiernego Boga w swoim życiu.

Odnośnik do strony http://www.misericordiadei.eu/

 

POMAGAJMY JEZUSOWI W RATOWANIU ŚWIATA PRZEZ SWOJĄ PRZYKŁADNĄ POSTAWĘ UFNOŚCI ORAZ CZYN, MODLITWĘ I ROZGŁOS O JEGO NIEZGŁĘBIONYM MIŁOSIERDZIU.

 

Im dusza więcej zaufa...

Istotą kultu Miłosierdzia Bożego jest ufność Bogu. Warto pamiętać o słowach, które napisała Siostra Faustyna: "Kiedy jest dusza moja udręczona, myślę tylko tak: Jezus jest dobry i pełen miłosierdzia, a choćby się ziemia usunęła spod stóp moich, nie przestanę Mu ufać" (Dz. 1192).
Na postawę ufności składa się przede wszystkim pięć cnót: wiara, nadzieja, miłość, pokora i skrucha. Ufność otwiera serca ludzi na przyjęcie darów Miłosierdzia Bożego. Ufającemu gwarantuje obfitość łask potrzebnych do uczciwego życia. Przytoczmy tu słowa Jezusa zapisane przez św. Faustynę: "Łaski z mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest - ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma" (Dz. 1578).

Innym podstawowym elementem nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego - obok ufności - jest okazywanie miłosierdzia wobec bliźnich. Gotowość przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi powinna wynikać z miłości do Boga. Akt miłosierdzia można spełnić przede wszystkim poprzez dobry uczynek, jeśli nie jest to możliwe - poprzez dobre słowo, a gdy i ku temu nie ma sposobności - przez modlitwę. Jak wielką wagę Bóg przywiązuje do okazywania miłosierdzia bliźnim, świadczą słowa Jezusa, które usłyszała Siostra Faustyna: "Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień sądu" (Dz. 1317).Innym podstawowym elementem nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego - obok ufności - jest okazywanie miłosierdzia wobec bliźnich. Gotowość przyjścia z pomocą drugiemu człowiekowi powinna wynikać z miłości do Boga. Akt miłosierdzia można spełnić przede wszystkim poprzez dobry uczynek, jeśli nie jest to możliwe - poprzez dobre słowo, a gdy i ku temu nie ma sposobności - przez modlitwę. Jak wielką wagę Bóg przywiązuje do okazywania miłosierdzia bliźnim, świadczą słowa Jezusa, które usłyszała Siostra Faustyna: "Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego     w dzień sądu" (Dz. 1317).

Miłosierne działania polecane przez naszą wiarę:


Dobre uczynki
1. Modlitwa
2. Post
3. Jałmużna


Uczynki miłosierne co do duszy
1. Grzesznych upominać
2. Nieumiejętnych pouczać
3. Wątpiącym dobrze radzić
4. Strapionych pocieszać
5. Krzywdy cierpliwie znosić
6. Urazy chętnie darować
7. Modlić się za żywych i umarłych


Uczynki miłosierne co do ciała
1. Głodnych nakarmić
2. Spragnionych napoić
3. Nagich przyodziać
4. Podróżnych w dom przyjąć
5. Więźniów pocieszać
6. Chorych nawiedzać
7. Umarłych grzebać

Dużo więcej informacji znajdziesz na stronie: www.jezuufamtobie.pl

 

Czciciele Bożego Miłosierdzia w naszej parafii:

We wrześniu 2010 r. w sercach parafian zrodziła się potrzeba, aby w każdy piątek przed wieczorną Mszą Świętą o godzinie 17:30 spotykać się na modlitwie Koronki do Bożego Miłosierdzia. Pragnieniem ich było by wychwalać i uwielbiać nieskończoną, miłosierną miłość Boga, przepraszać za grzechy, upraszać zbawienie dla siebie, swojej rodziny   i całego świata.

Od 15 kwietnia 2011r. (Niedziela Miłosierdzia Bożego) za zgodą Ks. Proboszcza Adama Michalskiego Grupa została uznana za kolejną oficjalną wspólnotę parafialną – Czcicieli Miłosierdzia Bożego. Opiekunem duchowym grupy jest ks. Radosław Adamiak. 

Obecnie wspólnota modlitewna  w naszej parafii liczy ok. 20-30 osób.

Serdecznej modlitwie polecane są wszystkie najważniejsze sprawy Kościoła powszechnego, diecezjalnego i parafialnego, systematyczna i stała modlitwa za Ojca Świętego, kapłanów, osoby konsekrowane  oraz intencje okolicznościowe obejmujące aktualne potrzeby wiernych.

Doświadczenie Bożego Miłosierdzia otwiera serce na drugiego człowieka, pozwala spojrzeć ze współczuciem na jego nędzę, słabości, upadki i otwiera na to, by codziennie modlić się za tych, którzy nie odkryli Boga, którego "palą płomienie Miłosierdzia" wobec każdego z nas.

Powodowani troską o właściwy rozwój kultu Bożego Miłosierdzia, czerpiemy wiedzę z wybranych tekstów: „Pisma Świętego”, „Dzienniczka Świętej Faustyny”, encykliki sł. Bożego Jana Pawła II „Dives in misericordia” oraz wielu innych publikacji, które wypływają z objawienia Bożego i nauki Chrystusa. Jezus Miłosierny obecny jest również w naszym mieście w modlitwie Czcicieli Miłosierdzia Bożego i mieszkańców Łazisk Średnich, organizowanej 28 września każdego roku o godz. 15:00 przy skrzyżowaniu ulic Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego i Wyrskiej ( krzyż koło cmentarza). Z ust dziesiątek mieszkańców i przygodnych przechodniów płyną do Miłosiernego Boga słowa uwielbienia i dziękczynienia. Włączamy się w tej Godzinie Miłosierdzia w dzieło modlitewne „ Koronka na ulicach miast świata” 

Odnośnik do strony: http://www.iskra.info.pl/

Akt zawierzenia Świata Bożemu Miłosierdziu

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

Jan Paweł II, Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002

 

„Palą Mnie płomienie Miłosierdzia Bożego, chcę je wylewać na dusze ludzkie”
Szuka Bóg tych którzy stali by się narzędziami Jego łaski.


Może to Ciebie szuka byś został Czcicielem Miłosierdzia Bożego.

 

Będziemy szczerze uradowani i wdzięczni wszystkim, którzy poświęcą swój czas i włączą się w nurt szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia, tak bardzo potrzebnego współczesnemu człowiekowi.

Czciciele Miłosierdzia Bożego zapraszają w  każdy piątek o godz. 17.30 ( przed Mszą Świętą wieczorną), oraz w niedzielę 15 minut przed godziną 15-tą aby wychwalać i uwielbiać nieskończoną, miłosierną miłość Boga, przepraszać za grzechy, upraszać zbawienie dla świata, dla Ciebie i Twojej rodziny.

Zapraszamy! Przyjdź!

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z panią Bernardyną Nowak.

 

 

      Szczęść Boże!

Czciciele Bożego Miłosierdzia 

przy parafii Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela

w Łaziskach Średnich