Katecheza dorosłych

 

Katolicy mają wielki szacunek dla Biblii, ale okazują go zachowując do niej zbyt wielki dystans. Św. Hieronim powiedział: ”Kto nie zna biblii, nie zna Chrystusa”. Chcielibyśmy rzucić parafianom następujące wyzwanie: poznaj i pokochaj Pismo św. Niech ono stanie się przewodnikiem dla myśli i serc wszystkich. Zapraszamy więc wszystkich zainteresowanych, rodziny, małżeństwa, dorosłe osoby na Katechezę dla dorosłych.

Tak, jak człowiek chcąc rozwijać się intelektualnie musi cały czas pogłębiać swoją wiedzę, tak też chcąc wzrastać duchowo musi nieustannie - obok wielu innych spraw - pogłębiać swoją wiedzę religijną.

Postulat katechezy dla dorosłych jest szczególnie aktualny w czasach dzisiejszych, gdzie zalew informacji nie zawsze zgodnych z prawdą Bożą - a czasem wręcz niszczących tę prawdę, może powodować w naszym wnętrzu wiele niepotrzebnego zamętu

Jan Paweł II już w drugim roku swego pontyfikatu podkreślił istotną wartość katechezy dorosłych:

(...) Chodzi o problem wielkiej wagi, jakim jest katecheza dorosłych. Jest to najznakomitsza forma katechezy, ponieważ zwraca się ona do osób wykonujących największe zadania i w ogóle zdolnych do życia według Orędzia Chrześcijańskiego i to w jego pełni. Wspólnota chrześcijańska nie może prowadzić katechezy stałej z pominięciem bezpośredniego i wypróbowanego udziału dorosłych, zarówno tych, którzy w niej uczestniczą, jak i tych, którzy ją organizują. Świat, w którym młodzi mają żyć i świadczyć o wierze, która katecheza stara się zbadać i utwierdzić, po większej części znajduje się we władaniu dorosłych, dlatego ich wiara winna być również stale oświecana wzmacniana i odnawiana, aby przeniknęła całą działalność doczesną, za którą są odpowiedzialni. Aby zaś katecheza mogła być tak skuteczna powinna być ciągła; będzie bowiem rzeczywiście daremna, jeśli zatrzyma się na samym progu wieku dojrzałego; choć bowiem, oczywiście w innej formie, niemniej niezbędna okazuje się dla dorosłych.

 

Katecheza Dorosłych w Naszej Parafii

Katecheza Dorosłych w Naszej Parafii istnieje od 1997 roku. Liczebność grupy bywała różna,  obecnie w katechezie uczestniczy  około 30 osób. Jest to grupa otwarta, mająca swoje spotkania w czwartek po Mszy Świętej wieczornej  w salce katechetycznej lub w kościele zależnie od celu spotkania. Opiekunem duchowym jest ks. Radosław Adamiak. Tematyka spotkań  jest bardzo różnorodna. W ramach spotkań rozważane są zagadnienia biblijne oraz bieżące tematy związane z życiem Kościoła. Istnieje  możliwość zadawania pytań, wyjaśniania nurtujących nas problemów.  Nowością są filmy o tematyce religijnej prezentowane na katechezie. 

Przez udział w Katechezie Dorosłych czujemy się bardziej związani z naszą wspólnotą parafialną uczestnicząc w jej życiu religijnym np. w Drodze Krzyżowej, Różańcu, Koronce do Miłosierdzia Bożego. Członkowie Katechezy Dorosłych  czynnie włączają się w życie parafii. Biorą udział w procesjach w święta i uczestniczą w nabożeństwach Fatimskich. Przygotowują  ołtarz na Boże Ciało. Uczestniczą w Triduum Paschalnym. W okresie świąt Bożego Narodzenia spotykają się na zebraniach opłatkowych.

Wychodząc naprzeciw tym wszystkim, czującym pewien niedosyt wiedzy Bożej - a chcącym na niej budować dojrzalszą wiarę, pragniemy zaproponować taką właśnie systematyczną katechezę.

Zapraszamy Przyjdź!

Szczęść Boże!

Wspólnota Katechezy Dorosłych

przy Parafii Męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela

w Łaziskach Średnich