PIELGRZYMKA DO WŁOCH ŚLADAMI ŚWIĘTYCH

UWAGA!!!

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE PRZED PIELGRZYMKĄ DO WŁOCH

W CZWARTEK 23 LIPCA

o godz. 18.45

w kościele w Łaziskach Średnich