Możliwość złożenia ofiary na parafię

Tytuł przelewu: "Na cele kultu religijnego"
Nr konta: 54 1050 1634 1000 0022 4396 5858
(ING Bank Śląski S.A.)
 
 
 
 
 
DTop

 

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W SPRAWIE METROPOLITALNEGO ŚWIĘTA RODZINY, MAŁŻEŃSKICH JUBILEUSZY I PIELGRZYMKI DO PIEKAR ŚLĄSKICH

 

Drodzy Diecezjanie!

        1. W sobotę 20 maja br. rozpocznie się w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii szesnaste z kolei Metropolitalne Święto Rodziny, organizowane przez wiele podmiotów życia społecznego w celu promowania rodziny. Będzie ono trwało do 4 czerwca. Hasłem tegorocznego Święta są słowa: Rodzina – forum dialogu; przecież właśnie w rodzinie „spotykają się pokolenia, dochodzi do wymiany doświadczeń, wzrasta się we wspólnym budowaniu świadomości i odpowiedzialności za siebie i bliźniego”. Wśród przygotowanych z tej okazji wydarzeń są między innymi koncerty, konkursy, spotkania, konferencje – wydarzenia sportowe i artystyczne, intelektualne i duchowe w naszych miastach, gminach i parafiach. Jednak istotą Metropolitalnego Święta Rodziny jest świętowanie w rodzinach i z rodzinami. Niech w tym czasie nie zabraknie chwil na wspólne rozmowy, na dialog, na rozwiązywanie także trudnych kwestii. Niech rodziny stają się naprawdę przestrzeniami dialogu w swoich domach, ale także w relacji ze światem i Kościołem.

       2. W metropolitalne świętowanie wpisują się małżeńskie jubileusze. W tym roku już po raz dziesiąty, podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w niedzielę 21 maja o godz.14.00 w katowickiej katedrze, będziemy dziękować Bogu za wszystkie pary małżeńskich jubilatów, za małżeńskie przymierze, które przed laty zawarli między sobą wobec Boga i Kościoła. Jego trwałość jest pięknym świadectwo ich wspólnego życia, codziennie pielęgnowanej miłości. Jest najlepszym dowodem na to, że trwałe małżeństwa i rodziny są możliwe także dzisiaj, i to one są drogą do szczęśliwego, chociaż nie zawsze łatwego życia. Zapraszam wszystkich jubilatów wraz z bliskimi do katedry Chrystusa Króla w Katowicach na wspólne dziękczynienie. Na zakończenie Mszy świętej udzielimy każdej parze małżeńskiej indywidualnego błogosławieństwa. W programie przewidziane jest również wspólne, rodzinne świętowanie.

       3. Bracia i Siostry! Już dziś z radością zapraszam mężczyzn i młodzieńców do udziału w tradycyjnej pielgrzymce do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich, która odbędzie się w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, 28 maja br. W czasie pielgrzymki wyrazimy wdzięczność za obecność Jana Pawła II w naszej diecezji przed czterdziestu laty. Przypomnimy sobie Jego przesłanie – ewangelię pracy, którą wtedy głosił, i solidarnie staniemy przy Nim, jak on stawał przy nas i brał nas w obronę najpierw jako metropolita krakowski i potem jako papież. Bliższe informacje dotyczące pielgrzymki zostaną podane w następnym komunikacie, w przyszłą niedzielę. Wszystkim uczestnikom niedzielnej Eucharystii błogosławię i życzę pełnego pokoju, rodzinnego świętowania Dnia Pańskiego.

DBottom

 
 

  
 
 
DTop 

 

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA KATOWICKIEGO W SPRAWIE POMOCY OFIAROM TRZĘSIENIA ZIEMI W TURCJI I SYRII

 

Drodzy Diecezjalnie! Bracia i Siostry!

Kościół w Polsce jednoczy się dzisiaj na modlitwie w intencji ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, której towarzyszy niezbędna wobec rozmiarów tragedii pomoc finansowa. Proszę Was zatem, Bracia i Siostry, o otwartość serca i hojną ofiarność, którą można okazać poprzez indywidualne wpłaty na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej. Szczegółowe informacje w tej sprawie zostaną umieszczone na stronach internetowych i w mediach parafialnych.

Pomoc poszkodowanym będzie udzielana we współpracy z siostrzanymi organizacjami sieci Caritas. Zebrane środki zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb osób poszkodowanych, takich jak żywność, opieka medyczna, ciepłe i bezpieczne schronienie. W dalszej kolejności będziemy wspierali odbudowę i rewitalizację zniszczonych obszarów, a także lokalną ludność w jej bieżących potrzebach.

Za każdy dar serca i wrażliwość, którą rodzi chrześcijańskie miłosierdzie, składam wszystkim serdeczne Bóg zapłać! W duchu wdzięczności i modlitewnej jedności podczas niedzielnej Eucharystii udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Katowice, 09 lutego 2023 r. VA I - 10/23

DBottom

 
 

Pieniądze na pomoc poszkodowanym można wpłacać na konto Caritas Archidiecezji Katowickiej w ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice; nr rachunku 96 1050 1214 1000 0090 3169 8062; tytuł wpłaty: „Pomoc Turcji i Syrii” lub poprzez system płatności elektronicznej na portalu katowickiej Caritas: https://dobrodaj.pl/

  

DBottom