PIELGRZYMKA DO WŁOCH ŚLADAMI ŚWIĘTYCH

 

od 6 do 15 sierpnia 2015 roku

cena 2300 zł + 80 euro

zapisy w kancelarii parafialnej

szczegóły w zakładce

do 15 stycznia należy wpłacić zaliczkę

w wysokości 400 zł