Apostolstwo Dobrej Śmierci

 

 

Dobrze żyć - to wiele

Dobrze umrzeć - to wszystko...Stowarzyszenie Matki Bożej Patronki Dobrej Śmierci zwane Apostolstwem Dobrej Śmierci jest wspólnotą modlitewną o zasięgu międzynarodowym. Celem wspólnoty jest dobre przygotowanie się na ostateczne spotkanie z Bogiem i powierzenie swej ostatniej chwili życia - Matce Bożej Bolesnej. Członkowie Apostolstwa poprzez modlitwę i ofiarę proszą Boga:

  • o łaskę wytrwania w dobrem
  • o nawrócenie grzeszników
  • o dobrą i świętą śmierć


Opiekunem wspólnot, a zarazem łącznikiem między parafią, a Ks. Dyrektorem w Górce Klasztornej jest zelator(ka) Stowarzyszenia. Biuletyn "Nadzieja i życie" - to łącznik między członkami ADS.

 

Apostolstwo Dobrej Śmierci w naszej parafii


Apostolstwo Dobrej Śmierci w Parafii Męczeństwa Św. Jana Chrzciciela w Łaziskach Średnich powstało 20 lat temu za zgodą ks. Proboszcza Bernarda Starosty, z inicjatywy dr Haliny Zapotocznej. Do Stowarzyszenia na dzień dzisiejszy należy 70 osób, w tym czynnych około 35 członków. Wspólnota spotyka się na modlitwie i Mszy Św. w każdy czwarty czwartek miesiąca oraz bierze udział w pielgrzynkach, dniach skupienia i rekolekcjach. Owocem 20-letniej działalności ADS jest założenie Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych "Białe Misie", które skupia 480 osób niepełnosprawnych z całego województwa śląskiego. Opiekunem duchowym Stowarzyszenia jest ks. Biskup Gerard Bernacki, który przyjeżdża do nas w grudniowy, adwentowy wieczór, aby udzielić Sakramentów Świętych i połamać się opłatkiem. Apostolstwo Dobrej Śmierci troszczy sie także o rodziny wielodzietne i ubogie zbierając potrzebne ubrania i produkty spożywcze. Czynnie bierze również udział w pracach na rzecz parafii.


Chętnych do przyłączenia się do Naszej Wspólnoty prosimy o kontakt z zelatorką Stowarzyszenia - p. Różą Szymczyk.


Serdecznie zapraszamy!


Strona internetowa Apostolstwa:  www.apostolstwo.pl